Om Djøf Forlag

Djøf Forlag består af Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing samt Nyt Juridisk Forlag A/S, hvoraf sidstnævnte udgiver ’Køreklar’ til landets køreskoler. Forlaget ejes af en erhvervsdrivende fond etableret i 1959.

Forlaget udgiver lærebøger til de længere og kortere videregående uddannelser, lovkommentarer, håndbøger og debatskabende bøger samt fagtidsskrifter inden for jura, økonomi, samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Forlaget udgiver bøger og tidsskrifter i trykt form, hvortil der i højst mulig grad anvendes 100 % genbrugspapir. Hovedparten af forlagets udgivelser udkommer også som e-bøger og i online portalen Jurabibliotek.dk samt elov.dk.

Djøf Forlag udgiver samlet ca. 130 titler årligt. Bøgerne er skrevet af fagfolk til fagfolk og henvender sig til praktikere, forskere, studerende, professionelle m.fl., der har behov for den bedste faglige viden inden for et område.

Redaktion

Redaktionen består af forlagsdirektøren, redaktionschefer, projektledere og en række tilknyttede fagkonsulenter. Redaktionen igangsætter nye projekter/bøger, opsøger de faglige miljøer og vurderer indsendte manuskripter.

Redaktionschefen og projektlederen har den direkte kontakt med forfatteren. Til hver udgivelse knyttes der en person, hvis opgave er at støtte forfatteren gennem hele udgivelsesprocessen: fra bogen antages gennem produktionsfasen til markedsføring, salg og distribution.

Fagfællebedømmelse

Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).

Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel).

Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon.

Læs forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse på det samfundsvidenskabelige område. 

Læs forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse på juridiske område. 

Konsulenter

Djøf Forlag har, ud over en lang række ad hoc konsulenter, følgende fagkonsulenter tilknyttet forlaget:

Direktør, cand.jur. Jens Møller, professor dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet, professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor, ph.d. Peter Nedergaard, Københavns Universitet, ph.d. Carsten Rohde, CBS, professor, dr. jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet, professor Kasper Steengaard, Aarhus Universitet, professor Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet.

Redaktører, redaktioner og redaktionskomitéer for tidsskrifterne fremgår af deres respektive hjemmesider.

Internationalt samarbejde

Forlaget udgiver årligt et stigende antal engelsksprogede publikationer under Djøf Publishing eller som co-publishing med internationale samarbejdspartnere, så som Kluwer Law International, McGraw-Hill Education, McGill-Queen’s University Press, Georgetown University Press. Forlaget har aftaler med udenlandske agenter og distributører, bl.a. Marston Book Services & Oxford Publicity Partnership, United Kingdom/Europe og Independent Publishers Group (IPG), USA.

Om Djøf Forlags Fond

Djøf Forlagsfond (Jurist- og Økonomforbundets Forlagsfond) er en erhvervsdrivende fond, stiftet af Djøf på forbundets repræsentantskabsmøde den 30. maj 1959. Fondens formål er at drive udgivervirksomhed med publikationer af interesse for medlemmer af Djøf via datterselskabet Djøf Forlag. Desuden kan fonden anvende et årligt beløb til uddeling af legater.

Aktuelle legater

Djøfs Rejselegat - se mere her

Djøf Forlags Legat til støtte af videnskabelig litteratur - se mere her

Djøf Forlags Forfatterlegat - se mere her

Fondens Bestyrelse

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Djøfs Forlagsfond samt legatuddelinger og består af tre medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Djøfs bestyrelse.

Formand Sara Vergo, formand for Djøf - se profil på LinkedIn.

Næstformand Nina Dietz Legind, professor Syddansk Universitet og formand for Djøf Forlags bestyrelse - se profil på LinkedIn.

Jens Møller, tidl. direktør, Ombudsmanden og juridisk konsulent.

Se de seneste års Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse nedenfor

2021 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2020 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2019 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2018 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2017 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2016 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

 

x

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0,00 kr
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods