Om Djøf Forlag

Om Djøf Forlag

Djøf Forlag består af Jurist- og Økonomforbundets Forlag A/S, Handelshøjskolens Forlag, Djøf Publishing samt Nyt Juridisk Forlag A/S, hvoraf sidstnævnte udgiver ’Køreklar’ til landets køreskoler. Forlaget ejes af en erhvervsdrivende fond etableret i 1959. 

Se de seneste års Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse nedenfor:

2016 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2017 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2018 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2019 Lovpligitg redegørelse om god fondsledelse

Forlaget udgiver lærebøger til de længere og kortere videregående uddannelser, lovkommentarer, håndbøger og debatskabende bøger samt fagtidsskrifter inden for jura, økonomi, samfund, organisation, ledelse og kommunikation. Forlaget udgiver bøger og tidsskrifter i trykt form, hvortil der i højst mulig grad anvendes 100 % genbrugspapir. Hovedparten af forlagets udgivelser udkommer også som e-bøger.

Djøf Forlag udgiver samlet ca. 130 titler årligt. Bøgerne er skrevet af fagfolk til fagfolk og henvender sig til praktikere, forskere, studerende, professionelle m.fl., der har behov for den bedste faglige viden inden for et område.

Redaktion

Redaktionen består af forlagsdirektøren, redaktionschefer, projektledere og en række tilknyttede fagkonsulenter. Redaktionen igangsætter nye projekter/bøger, opsøger de faglige miljøer og vurderer indsendte manuskripter.

Redaktionschefen og projektlederen har den direkte kontakt med forfatteren. Til hver udgivelse knyttes der en person, hvis opgave er at støtte forfatteren gennem hele udgivelsesprocessen: fra bogen antages gennem produktionsfasen til markedsføring, salg og distribution.

Fagfællebedømmelse

Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).

Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel).

Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon.

Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse på det samfundsvidenskabelige område her

Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse på juridiske område her

Konsulenter

Djøf Forlag har, ud over en lang række ad hoc konsulenter, følgende fagkonsulenter tilknyttet forlaget:

Direktør, cand.jur. Jens Møller, professor dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet, professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor, ph.d. Peter Nedergaard, Københavns Universitet, ph.d. Carsten Rohde, CBS, professor, dr. jur. Torsten Iversen, Aarhus Universitet, professor Kasper Steengaard, Aarhus Universitet, professor Palle Bo Madsen, Aarhus Universitet.

Redaktører, redaktioner og redaktionskomitéer for tidsskrifterne fremgår af deres respektive hjemmesider.

Internationalt samarbejde

Forlaget udgiver årligt et stigende antal engelsksprogede publikationer under Djøf Publishing eller som co-publishing med internationale samarbejdspartnere, så som Kluwer Law International, McGraw-Hill Education, McGill-Queen’s University Press, Georgetown University Press. Forlaget har aftaler med udenlandske agenter og distributører, bl.a. Marston Book Services & Oxford Publicity Partnership, United Kingdom/Europe og Independent Publishers Group (IPG), USA.

Jurist- og Økonomforbundets Forlags legat til støtte af udgivelse af videnskabelig litteratur

Jurist- og Økonomforbundets Forlags legat til støtte af udgivelse af videnskabelig litteratur har til formål at fremme udgivelsen af videnskabelig litteratur indenfor Danmarks Jurist- og Økonomforbunds fagområder.

Støtten ligger typisk i størrelsesordenen 25.000 kr. pr. uddeling til udgivelser, som der ellers ikke ville være økonomisk grundlag for at udgive. Legatets uddelinger besluttes af en legatbestyrelse omfattende 1 repræsentant fra Jurist- og Økonomforbundets Forlags bestyrelse og en repræsentant fra Djøf Offentlige´s bestyrelse. Legatbestyrelsen består af  Dr. jur., professor Torsten Iversen og Lektor Karsten Boye Rasmussen.

Kriterierne for støtte er følgende:

  • Projektet skal fagligt ligge indenfor Djøf´s fagområder.
  • Projektet skal kunne resultere i en eller flere udgivelser, som skal udkomme på Forlaget.
  • Projektet skal have et fagligt niveau som tilsvarer Ph.D. niveau.
  • Projektet kan have opnået støtte andetsteds fra, men fortsat være i bekneb for støtte.
  • Ansøgeren skal være medlem af Djøf.
  • Ansøgeren skal være tilknyttet en højere læreanstalt eller en forskningsorganisation med tilsvarende niveau.
  • Støtten kan udbetales som produktionsstøtte til udgivelsen, støtte til erhvervelse af forskningsmateriale, støtte til studierejse-ophold.
  • Der må ikke indgå honorar til ansøgeren i støtten.

Uddelinger foretages løbende, og ansøger skal forvente tre ugers behandlingstid fra aflevering af ansøgningen.

Ansøgning må maximalt fylde to A-4 sider og indeholde en kalkule.

Ansøgningen sendes på mail til: Forlagsdirektør, Djøf Forlag Anette Wad, awa@djoefforlag.dk