Redaktion Juristen

Redaktion 

Ansvarshavende redaktør professor, dr.jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet

 

Få et overblik over tidligere årgange af tidsskriftet her.